Obec Otovice
Obec Otovice

Vážení občané, vážení návštěvníci obce, příslušníci policie, noční klid je definován zákonem a není v kompetenci starosty, aby rušení nočního klidu povoloval. Žádné takové povolení nikdy nebylo a nebude vydáno.

Sousoší se sloupem Čtrnácti svatých pomocníků

Sousoší se sloupem Čtrnácti svatých pomocníků

Otovice pečují o své dědictví

sloupCestou z Broumova obcí Otovice směrem do Polska jste nemohli nechat bez povšimnutí rozvalený pomník za železničním přejezdem kousek vlevo. Rozbitý zůstal celá desetiletí, když mu poslední ránu udělil při kácení spadlý kaštan ještě za minulého režimu. Byl to velice smutný pohled. Bohužel podobný mnoha jiným, kdy nám někdejší hospodáři zanechali tyto němé svědky minulosti, sakrální plastiky, a nejen tu na Broumovsku, ve velmi žalostném stavu.

Tento pomník je zvláštní nejen svým vzhledem, prostorem, který zaujímal, ale i nezvyklým a málo známým námětem – „čtrnáct pomocníků". Podle církevního výkladu je Čtrnáct svatých pomocníků skupina svatých, kteří jsou v římskokatolické církvi uctíváni společně. Ze známějších sem patří například sv. Barbora, sv, Vít, sv. Jiří a další. Skupina vznikla někdy ve 14. století, pravděpodobně jako důsledek epidemie moru. I dnes je jednotlivým „Pomocníkům" přisuzován léčivý aspekt.

Na Obecním úřadě jsme se dověděli, že se obci podařilo v letošním roce získat dotaci na opravu a restaurátorka BcA P. Szabová z Dobrošova si již sochy a sloup s reliéfem odvezla do ateliéru. Přes zimu bude opravovat sochy, na jaře předělá základy a začne celý pomník sestavovat. Do konce září 2012 by mělo být dílo hotové.

„To mám radost, byla to ostuda Otovic", řekl nám starosta Petr Novák a pokračoval, „Trvalo to strašně dlouho, protože ten pozemek nebyl obecní, patřil Pozemkovému fondu"

Vy jste jej koupili?

„Ne, ne. My jsme zjistili, že pozemek pod pomníkem byl přídělovým majetkem obce, takže jsme to převedli souhlasným prohlášením.

Kdo vám poskytl na opravu pomníku peníze?

„Státní zemědělský intervenční fond. Na Ministerstvu zemědělství byl vyhlášen nějaký dotační titul, odpovídající našim potřebám. Mám z toho radost. Jenomže rok to bude takto nehezké, rozvalené."

Budeme se tedy těšit na opravený pomník „Čtrnáct svatých pomocníků" v Otovicích v září příštího roku. A podle zkušenosti s opravou pomníku obětem válek, kterou obec pořídila letos téměř pouze svépomocí, můžeme věřit, že se to povede. Opravený pomník (z roku 1926) skutečně mezi kostelem a Obecním úřadem v Otovicích dnes doslova svítí.

Jindřich Horkel

Sochy sv. Antonína a sv. Aloise se vrátily na svá místa

13.7.2012 se sochy sv. Antonína a sv. Aloise  vrátily po čtyřiceti letech na svá místa. Umístila je sem restaurátorka BcA P. Szabová společně se sochou sv. Josefa a sv. Františka. Opravovala je přes zimu ve svém ateliéru. Před opravou se sochy sv. Antonína a sv. Aloise válely zničené několik desítek let v trávě.

a001a002

a003a004

První a druhá fotografie dokumentuje stav Sousoší se sloupem Čtrnácti sv. pomocníků před opravou. Třetí a čtvrtá fotografie je z 13.7.2012.

Oprava bude dokončena v září 2012 a je financována za podpory Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR, opatření "Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova" - název projektu "Pilíř s reliéfem Čtrnácti svatých pomocníku u čp. 47 v Otovicích". 


20.7.2012 už i pomocníci jsou na svém místě.

b001b002

b003b004

28.9.2012

28.9.2012

Sousoší se sloupem čtrnácti svatých pomocníků a výstava Má vlast cestami proměn

VIDEO ZE SLAVNOSTNÍHO ZAHÁJENÍ výstavy Má vlast cestami proměn na Vyšehradě, zpracované režisérem Karlem Kopšem

Celkem čtyři prezentace proměn a příkladné obnovy poničených památek na Broumovsku byly vybrány organizačním výborem putovní výstavy Má vlast cestami proměn pro představení v rámci letošního, již 6. ročníku.

Šanci představit se návštěvníkům po celé České republice tak měl projekt restaurování středověké fresky Posledního soudu na faře v Broumově, obnova historických náhrobků na broumovském hřbitově, obnova sousoší se sloupem Čtrnácti svatých pomocníků v Otovicích a záchrana budovy bývalé Walzlovy tkalcovny v Meziměstí, dnes Centrum Walzel.
Slavnostní zahájení výstavy proběhlo 10. května 2014 v areálu národní kulturní památky na Vyšehradě. Jedenkrát za rok se zde scházejí představitelé a zástupci krajů s návštěvníky z celé země i ze zahraničí, aby společně zahájili nevšední přehlídku proměn staveb, prostorů a krajiny naší země.
Putovní výstava Má vlast přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. O proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o zkrášlených náměstích a návsích, nádražích, sakrálních stavbách.
Putovní výstava byla vidět po celý rok ve vestibulech nádraží, krajských úřadů, knihoven, škol a univerzit, na návsích a náměstích nebo v infocentrech.
Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o.s. a Národní kulturní památka Vyšehrad.
Partnerem pro Královéhradecký kraj je sdružení Omnium o.s.

Sousoší se sloupem Čtrnácti svatých pomocníků v internetovém hlasování o nejlepší proměně skončilo na čtvrtém místě. V hodnocení návštěvníků slavnostního zahájení ročníku 10. 5. 2014 v Praze na Vyšehradě skončilo na místě třetím.

cestamipromen.cz

kk vys

Ministerstvo kultury 17. 10. 2014 rozhodlo o prohlášení sousoší za kulturní památku.

Datum vložení: 2. 6. 2014 16:46
Datum poslední aktualizace: 5. 5. 2021 9:31