Obec Otovice
Obec Otovice

Vážení občané, vážení návštěvníci obce, příslušníci policie, noční klid je definován zákonem a není v kompetenci starosty, aby rušení nočního klidu povoloval. Žádné takové povolení nikdy nebylo a nebude vydáno.

Obecní symboly

Zdůvodnění k návrhům znaku a praporu

znak obceOtovice leží ve východní části Broumovského výběžku podél řeky Stěnavy a silnice Otovice - Broumov. Osada byla založena někdy v letech 1260 - 77 a po celé období feudalismu náležela k broumovskému panství břevnovského benediktýnského kláštera. Vzhledem ke své poloze byly Otovice vždy ryze zemědělskou obcí. V minulosti jimi procházela důležitá obchodní cesta do Kladska.

Nejvýznamnější otovickou památkou je barokní kostel sv. Barbory, vybudovaný v letech 1709 - 26 broumovským opatem Otmarem Zinkem na místě staré dřevěné kaple, patrně dle plánů Kiliána I. Dientzenhofera (v letech 1748 - 50 se ještě pracovalo na vnitřním vybavení a menších úpravách interiéru). K hodnotným památkám ve vsi patří mariánský sloup z r. 1639, plastika [prapor_520] Ukřižování se sochami světců z poloviny 19. století a v neposlední řadě barokní Umlaufův mlýn.

prapor obceVýznamnější sfragistické doklady chybí, pátrání v OA Náchod a v ANM v Praze (Eichlerova sbírka) skončilo s negativními výsledky. Autor návrhů znaku a praporu obce vycházel tedy z výše uvedených informací. Svatou Barboru, patronku zdejšího kostela, symbolizují její hlavní atributy - věž a meč, dlouhodobou církevní vrchnost prezentuje opatská berla i figury, převzaté ze znaku kláštera (charakteristická ostrev se třemi suky byla záměrně upravena v tzv. ostrvové břevno). Z předkládaných návrhů znaku vychází i zjednodušené návrhy praporu obce, vytvořené v souladu se zásadami a zvyklostmi současné české vexilologické tvorby.

Miroslav J. V. Pavlů - heraldik