Obec Otovice
Obec Otovice

Vážení občané, vážení návštěvníci obce, příslušníci policie, noční klid je definován zákonem a není v kompetenci starosty, aby rušení nočního klidu povoloval. Žádné takové povolení nikdy nebylo a nebude vydáno.

Projekty financované z dotačních prostředků

Informace o některých projektech obce spolufinancovaných z dotačních prostředků

 

Ochrana melioračních a zpevňujících dřenin na LHC Otovice

Finanční podpora byla poskytnuta Státním zemědělským intervenčním fondem z Programu podpory venkova - investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin. 
V rámci projektu bylo na lesním hospodářském celku Otovice vybudováno 6 oplocenek s celkovým obvodem 1,102 km. Způsobilé výdaje ze kterých je stanovena dotace jsou 87 102 Kč - dotace  - 100%.

LHC Otovice

 

Zateplení stropu kulturního sálu - Otovice

Finanční podpora byla poskytnuta Státním zemědělským intervenčním fondem z Programu podpory venkova – podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje ve výši 251 988 Kč. Z dotačních peněz bylo provedeno zateplení stropu, včetně montáže nového akustického stropu a  nového LED osvětlení za cenu 314 987 Kč.

 

Společnými silami proti živelným pohromám

logo

Reg. č. CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000900

Program Interreg V – A Česká republika – Polsko, prioritní osa: 11.1 – Společné řízení rizik, investiční priorita: 11.1.23 – Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systému krizového řízení.

Vedoucí partner: Město Meziměstí

Projektový partner: Obec Otovice, Gmina Radków, Gmina Mieroszów

Zahájení realizace mikroprojektu: 01.09.2017

Ukončení realizace mikroprojektu: 31.10.2018

Celkové způsobilé výdaje obce: 16.790,12 EUR

Cílem projektu je získání včasných informací o stavu vody na řece Stěnavě a zajištění kvalitní povodňové ochrany obyvatel a jejich majetku v příhraničních oblastech – Mieroszow, Meziměstí, Otovice a Radkow pořízením potřebné techniky pro hasiče. K tomu patří i zintenzivnění vzájemné spolupráce a výměna zkušeností mezi záchrannými složkami na obou stranách hranice.

V polském Mieroszowe na řece Stěnavě bylo umístěno čidlo, které bude informovat o vzestupu hladiny s předstihem asi dvě a půl hodiny, než voda doteče do Otovic. Byla vydána brožura v česko-polském provedení pro krizové situace, proběhlo školení a cvičení pro hasiče z obou stran hranice.

Obec Otovice pořídila z tohoto projektu vybavení pro hasiče: nafukovací stan s vybavením včetně naftového topení a osvětlení, nafukovací člun s vybavením, plovací vesty, pádla, vodácké přilby, plovoucí čerpadlo, teleskopický vyprošťovací hák atd. 

stančlunčlun2

plovoucí čerpadlospolečné cvičenínaftové topení

Oprava místní komunikace v obci Otovice 

Projekt „Oprava místní komunikace v obci Otovice“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora rozvoje regionů částkou 215 140 Kč (50 % nákladů).

mmr logo

 

Nákup nového dopravního automobilu s přívěsem pro hašení pro jednotku SDH Otovice

Nákup automobilu byl realizován za finanční podpory:
Ministerstva vnitra ČR z programu Dotace pro jednotky SDH obcí ve výši 450 000 Kč a Královéhradeckého kraje z programu Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany v královéhradeckém kraji ve výši 300 000 Kč. 
Celková cena dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení je 992 184 Kč.

kraj

 

Popelnice na třídění plastů

Obec podala úspěšnou žádost o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt s názvem Podpora separace odpadů pro občany obce Otovice ve výši 67 000 Kč (70 % nákladů) na nákup kontejnerů (popelnic) na plast.

kraj

 

Nový obecní štěpkovač

Nový štěpkovač byl pořízen za finanční podpory Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ve výši 99 825 Kč (50 % celkových nákladů).

SZIF

 

Cyklostezka z Broumova do Otovic k hraničnímu přechodu

Po slavnostním otevření broumovské části cyklostezky, které proběhlo v polovině prosince, byla 29.12.2014 otevřena otovická část cyklostezky. Společný projekt Města Broumov, obce Otovice a Gminy Radkow (PL) s názvem

Podpora cestovního ruchu v regionu
Stolových hor a Broumovských stěn - 2. etapa

registrační číslo projektu CZ.3.22/2.200/12.03403 byl finančně podpořen Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR 

z Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika - Polsko 2007 - 2013

Celkové náklady projektu dosáhly výše 5.800.000,- Kč

Cyklomapa Broumov - Otovice - Radkow.pdf (9,8 MB)

Cyklostezka Na Písku

L1L2