Obec Otovice
Obec Otovice

Rozsudek Nejvyššího správního soudu

Územní plán

Územní plán obce Otovice nabyl účinnosti 6. 1. 2010 - č.j. MUBR 1718/2007/ÚP, byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 45/2009 ze dne 21. 12. 2009. Celý územní plán je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu, Otovice 196.


Návrh Změny č. 1 Územního plánu Otovic k opakovanému společnému jednání

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Otovic pro veřejné projednání