Obec Otovice
Obec Otovice

Vážení občané, vážení návštěvníci obce, příslušníci policie, noční klid je definován zákonem a není v kompetenci starosty, aby rušení nočního klidu povoloval. Žádné takové povolení nikdy nebylo a nebude vydáno.

Osobnosti

Dominik Prokop

Z obce pocházelo i několik významných osobností. Jednou z nich byl i břevnovský opat Dominik Prokop. Narodil se 6. 8. 1890 v Otovicích. Vystudoval klášterní gymnázium v Broumově. V Praze absolvoval theologické studium a zde získal také titul doktora filozofických věd. Působil jako opat břevnovského kláštera v Praze. Po válce odešel do bavorského Rohru.
Zemřel 6. 4. 1970 v Německu.

 

Hugo Scholz

Druhou významnou osobností byl Hugo Scholz. Narodil se 27. 7. 1896 v Otovicích. Absolvoval Benediktinské gymnázium v Broumově a Rolnickou školu ve Velké Vsi. Byl otovickým kronikářem, později, už v Německu, uznávaným spisovatelem.

Bydlel v Otovicích ve výměnku v čp. 53, který dnes již neexistuje (proti statku čp. 51). Za statkem směrem k Šonovu, stávala dříve jeho chata, kam chodil psát své knihy a fejetony. V šedesátých letech 20. století byla přemístěna na vrch Hoprich, kde stojí dodnes a slouží místním myslivcům. Hugo Scholz je nejvýraznější spisovatelskou osobností Broumova.

 

Franz Weisser

Franz Weisser byl další významnou otovickou osobností. Byl to sedlák a politik, člen parlamentu.