Obec Otovice
Obec Otovice

Vážení občané, vážení návštěvníci obce, příslušníci policie, noční klid je definován zákonem a není v kompetenci starosty, aby rušení nočního klidu povoloval. Žádné takové povolení nikdy nebylo a nebude vydáno.

Klub důchodců

Z historie Klubu důchodců Otovice  /výpis z kroniky/

V únoru roku 1991 bylo založeno Sdružení důchodců české republiky v Otovicích panem Robertem Borkem s počtem 20 členů.

Do roku 1997 funkci předsedkyně organisace zastávala paní L. Kuldová. Noví členové postupně přicházeli a odcházeli, takže v květnu  1992 bylo 42, v září 45, v roce 1995 50 členů.   

V roce 1997 se paní Kuldová jako vedoucí rozloučila a funkci předsedkyně převzala paní A. Feichtingrová. Organizace měla 51 členů, postupně v roce 2005 39 členů a v roce 2010 42 členů. V tomto roce se na výroční schůzi odhlasovalo, že Klub důchodců vystoupí ze Sdružení důchodců české republiky a zůstane spolkem při OÚ Otovice. Na konci roku 2010 paní Feichtingrová ukončila funkci předsedkyně Klubu důchodců a na její místo nastoupila paní M. Balharová.

Vznikl tedy Klub důchodců Otovice při OÚ , jeho činnost řídí výbor. Hospodaření Klubu důchodců je zajišťováno z vlastních zdrojů, na činnost přispívá OÚ.

Program společných akcí pořádaných 4x za rok je zaměřen na tradice ročního období , často i s malou výstavkou, vzpomínky na mládí i dění, na které si pamatujeme. Sousedským povídáním se snažíme, aby nikdo nebyl sám. Každý rok připravujeme dvoudenní Tradiční pouťovou výstavu s pohoštěním pro členy i ostatní občany.

V rámci přeshraniční Česko - Polské spolupráce se účastníme akcí Klubu seniorů v Tlumaczowie. jejich členy zveme na naše akce. Již řadu let navštěvujeme v Ščinawce Sředniej soutěž Velikonoční a Vánoční stoly.

Z různých akcí jsou pořizovány fotografie, které jsou využívány do kroniky, nebo pořízení prezentací ke společnému shlédnutí při akcích.

Členové Klubu důchodců se v hojném počtu účastní akcí pořádaných OÚ. Klub má nyní 33 členů.

Členové výboru Klubu důchodců společně se zástupcem OÚ v Otovicích paní H. Schejbalovou navštěvují občany, kteří slaví významná životní výročí.

Děkujeme OÚ za podporu a zajištění prostor pro činnost Klubu důchodců.