Obec Otovice
Obec Otovice

Rozsudek Nejvyššího správního soudu

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí, stanovení počtu volebních okrsků, sídla volebních okrsků a jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Datum sejmutí: 24. 9. 2022 Zodpovídá: Správce Webu