Obec Otovice
Obec Otovice

Rozsudek Nejvyššího správního soudu

e-podatelna

Elektronická podatelna: Obecní úřad Obec Otovice

Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat na Obecní úřad Obec Otovice datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

  • Elektronická adresa elektronické podatelny: podatelna@obecotovice.cz
  • Časová možnost podání: kdykoliv
  • Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny
  • Úřední dny podatelny:
    pondělí 8:00 - 11:00 13:00 - 16:00
    středa 13:00 - 17:00

Prostudujte před odesláním