Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace o některých projektech obce spolufinancovaných z dotačních prostředků

 

 

Oprava místní komunikace v obci Otovice 

Projekt „Oprava místní komunikace v obci Otovice“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora rozvoje regionů částkou 215 140 Kč (50 % nákladů).

mmr logo

 

Nákup nového dopravního automobilu s přívěsem pro hašení pro jednotku SDH Otovice

Nákup automobilu byl realizován za finanční podpory:
Ministerstva vnitra ČR z programu Dotace pro jednotky SDH obcí ve výši 450 000 Kč a Královéhradeckého kraje z programu Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany v královéhradeckém kraji ve výši 300 000 Kč. 
Celková cena dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení je 992 184 Kč.

kraj

 

Popelnice na třídění plastů

Obec podala úspěšnou žádost o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt s názvem Podpora separace odpadů pro občany obce Otovice ve výši 67 000 Kč (70 % nákladů) na nákup kontejnerů (popelnic) na plast.

kraj

 

Nový obecní štěpkovač

Nový štěpkovač byl pořízen za finanční podpory Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ve výši 99 825 Kč (50 % celkových nákladů).

SZIF

 

Cyklostezka z Broumova do Otovic k hraničnímu přechodu

Po slavnostním otevření broumovské části cyklostezky, které proběhlo v polovině prosince, byla 29.12.2014 otevřena otovická část cyklostezky. Společný projekt Města Broumov, obce Otovice a Gminy Radkow (PL) s názvem

Podpora cestovního ruchu v regionu
Stolových hor a Broumovských stěn - 2. etapa

registrační číslo projektu CZ.3.22/2.200/12.03403 byl finančně podpořen Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR 

z Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika - Polsko 2007 - 2013

Celkové náklady projektu dosáhly výše 5.800.000,- Kč

Cyklomapa Broumov - Otovice - Radkow.pdf (9,8 MB)

Cyklostezka Na Písku

L1L2