Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Upozornění na odstranění stromoví a větví

Informace společnosti ČEZ

18. 9. 2020 Zobrazit více

Komu patří sudety

Pořad České televize

2. 8. 2020 Zobrazit více

Zpráva z jednání zastupitelstva obce

30.7.2020

Pan Milan Korityák rezignoval  1. 6. 2020 na mandát člena zastupitelstva. Novým členem zastupitelstva obce se stal první náhradník pan Kamil Korityák.

Zastupitelstvo obce neschválilo revokaci usnesení 22/2020, restauraci má v pronájmu i nadále paní Jarmila Mačková.

Zastupitelstvo schválilo:

- společnost Jiří Lemfeld na vypracování projektové dokumentace multifunkčního hřiště s novostavbou šaten a zázemí na p.p.č. st. 275 a 868/1 za cenu 60 000 Kč

- záměr nákupu stodoly a pozemků 185/1 a 185/2 v k.ú. Otovice u Broumova  od manželů Barvířových za cenu 350 000 Kč. Případné schválení kupní smlouvy bude záviset na podmínkách převodu dohodnutých mezi advokátní kanceláří zastupující obec a exekutorem

- rozpočtové opatření 4/2020.


1. 8. 2020 Zobrazit méně

MAS Broumovsko+ připravuje nové období 2021-2027.

Vyplňte, prosím, dotazník pro obyvatele.

30. 7. 2020 Zobrazit více

Informace společnosti ČEZ

Odstávky elektřiny už jen do mobilu a e-mailu

23. 7. 2020 Zobrazit více

Výdej roušek

na Poště Partner Otovice

19. 3. 2020 Zobrazit více

Stránka